Preloader

MEDIATION
AMSTERDAM ARBEIDSCONFLICTEN FAMILIECONFLICTEN IN HET DUITS PREVENTIEF

Werkwijze

Proces

Hoe werkt mediation?

Onder mijn begeleiding gaan partijen met elkaar in gesprek. Ik bied hen een veilige omgeving om samen de oplossing te vinden. Omdat ik als mediator onpartijdig ben vind ik het van groot belang dat partijen zich goed laten informeren over de gevolgen van hun afspraken en het wel of niet accepteren van een regeling. Het mediationtraject verloopt volgens een heldere structuur die bestaat uit vier fasen.

I De intakefase
II De exploratiefase
III De onderhandelingsfase
IV De afrondingsfase

Intake

In de intakefase zal ik partijen uitleggen wat een mediationtraject precies inhoudt en wat ik als mediator voor hen kan betekenen en wat zij van mij kunnen verwachten. Aan de hand van de mediationovereenkomst zal ik de spelregels van de mediation met partijen bespreken. Wanneer zij zich hierin kunnen vinden zal de mediationovereenkomst getekend worden. Indien zij dat wensen, kan er ook in sommige gevallen een apart intakegesprek plaatsvinden. De mediationovereenkomst wordt dan in het eerste gezamenlijke gesprek ondertekend. Zodra de mediationovereenkomst ondertekend is gaat de mediation van start.

exploratie

In de exploratiefase kunnen beide partijen hun visie op het conflict geven. Er wordt besproken wat hen tot nu toe verdeeld houdt. Het doel van deze fase is de wensen en belangen van partijen boven tafel te krijgen.

onderhandeling

In de onderhandelingsfase, als alle belangen zijn geïnventariseerd, gaan partijen met elkaar opties bespreken die later als mogelijke oplossingen kunnen dienen. Als mediator zal ik de onderhandelingen begeleiden die hen zullen leiden naar een gezamenlijke oplossing.

afronding

In de afrondingsfase worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst die door alle partijen zal worden ondertekend.

duur

De duur van een mediationtraject kan verschillen. Meestal bestaat een traject uit 2 tot 5 bijeenkomsten. De duur van de bijeenkomsten bedraagt in de regel 2 uur per bijeenkomst.

kosten

De kosten voor een mediationtraject worden berekend op basis van een uurtarief exclusief BTW. Meestal worden de kosten tussen de betrokken partijen gedeeld, maar indien zij dat wensen kunnen daar ook samen andere afspraken over gemaakt worden. Over het uurtarief wordt vooraf een afspraak gemaakt en deze wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst.