Preloader

MEDIATION
AMSTERDAM ARBEIDSCONFLICTEN FAMILIECONFLICTEN IN HET DUITS PREVENTIEF

Preventieve Mediation

mediation
+ -

Juliane Duynstee

Mediator

Preventieve mediation is een effectief instrument om spanningen/irritaties in de samenwerking sneller (in een vroeg stadium van het conflict) bespreekbaar te maken en op te lossen.

 Preventieve mediation werkt net als mediation volgens een bepaalde methodiek. De methodiek is vergelijkbaar met de methode die gebruikt wordt bij mediation. Als mediator begeleid ik partijen in dit proces. Ik help hen om op een manier te communiceren die tot wederzijds begrip en wederzijdse verbondenheid leidt, in plaats van te volharden in uitingen die leiden tot confrontatie. Er is ruimte voor emoties en verlangens en respect voor elkaars verschillen. Ik bemoei mij niet zozeer met de inhoud van het conflict maar leid het gesprek in goede banen, zodat er in vastgelopen gesprekken weer ruimte komt voor nieuwe inzichten. Zo zullen beide partijen uiteindelijk in staat zijn om zelf de oplossing te vinden voor hun conflict.

Preventieve mediation is vertrouwelijk en vrijwillig. Vaak lukt het al om in 3 gesprekken tot werkbare afspraken te komen. Preventieve mediation eindigt door het gezamenlijk opstellen van een document waarin de afspraken worden vastgelegd.

In de praktijk hoor ik wel eens dat partijen mediation in een vroegtijdig stadium van een conflict een wat zwaar middel vinden. Maar wat is het alternatief? Juist in de beginfase van het conflict is de kans groot dat partijen tot een oplossing komen die voor iedereen werkbaar is. Door een samenwerkingsprobleem of een conflict vroegtijdig aan te pakken escaleert het niet verder en kan veel negatieve energie worden voorkomen.